Querschnitt udkommer 3 gange om året: Februar, maj og november/december

Deadlines for 2016: 20.1., 29.4., 22.10.

I er meget velkomne til at sende indlæg til bladet. Det er fint at sende en word-fil.

Generelle kommentarer og forslag modtages gerne.

Som noget nyt vil de kommende numre have et særligt tema.

Jeg kan kontaktes på mail: ll@cphwest.dk

Nyt fra redaktøren

På grund af manglende stof kommer Querschnitt nummer 4/2014 ikke. Susannes indlæg "siden sidst" kan læses her