Nyt om hjemmesiden

Der er foretaget et par ændringer på hjemmesiden, som skulle gøre den mere brugervenlig. "Register" og "Log-in" - funktionerne er flyttet hen til venstre på siden og der er oprettet et menupunkt "Kontakt". Dette skulle lette kommunikatiionen med web-redaktøren.

Informationer om årsmøder

Alt om årsmøder er nu flyttet til menupunktet "Årsmøder"

Kontingentbetaling

Bemærk, at det er tid til betaling af kontingent. 

Ordinære medlemmer: 300 kr,

Seniorer: 150 kr

Foreningens revisorer: 0 kr.

Kontingentet betales via netbank til foreningens konto

Danske Bank Reg: 1551, Konto.nr: 0001466992